18 sierpnia z okazji święta Przemienienia Pańskiego funkcjonariusze Służby Więziennej kroczyli w pielgrzymce na Świętą Górę Grabarkę zwaną Górą Krzyży. Pielgrzymowali z prośbą i modlitwą o zdrowie w tych trudnych dla wszystkich czasach, opiekę w codziennej pracy zawodowej oraz życiu osobistym.

Pielgrzymi w mundurach

Od wielu lat Służba Więzienna uczestniczy w pielgrzymce na Świętą Górę Grabarkę. Uroczystości liturgiczne rozpoczęły się w cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach, gdzie Arcybiskup Jerzy, Prawosławny Ordynariusz WP dziękował przybyłym funkcjonariuszom za trud codziennej służby. Pielgrzymi, w tym również żołnierze i funkcjonariusze różnych formacji, przeszli kilkanaście kilometrów niosąc krzyż wotywny, który postawiono i poświęcono w intencji mundurowych i ich rodzin.

Liczną grupę pątników stanowili funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej z całej Polski, a także żołnierze, policjanci, przedstawiciele Straży Granicznej, Izby Celnej, strażacy, leśnicy oraz delegacje z zagranicy. Wielu pielgrzymom towarzyszyły ich rodziny.

Historia Św. Góry Grabarki

Święta Góra Grabarka to prawosławne miejsce modlitw, gdzie od stuleci podążają pielgrzymi. Zasłynęła ona w 1710 r., gdy epidemia cholery opanowała Podlasie. Wówczas pewien starzec we śnie dostał objawienia, iż ratunek można znaleźć na pobliskim wzgórzu. Wierni poszli za głosem Bożym, przynosząc ze sobą krzyże z modlitwą o pomoc i zdrowie. Z modlitwą obmywali się i pili wodę z płynącego tam źródełka. Według kronik archiwalnych ratunek od choroby znalazło wówczas ok. 10 tysięcy osób. W podzięce za zesłany cud zbudowano na tym miejscu drewniana kapliczkę Przemienienia Pańskiego. Cerkiew była remontowana i dotrwała do 1990 r., kiedy to podpalona spłonęła doszczętnie. W 1998 r. została wyświęcona nowa cerkiew, która na Świętej Górze stoi do dziś. Opiekę nad tym miejscem sprawują siostry z prawosławnego żeńskiego klasztoru św. Marty i Marii, który powstał na św. Górze Grabarce w 1947 r.

Organizatorem pielgrzymki funkcjonariuszy Służby Więziennej na Świętą Górę Grabarkę był Naczelny Kapelan Więziennictwa Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego ks. dr Andrzej Lewczak, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie ppłk Wojciech Szczudło oraz Dyrektor Aresztu Śledczego w Hajnówce ppłk Roman Paszko.

 

Tekst: st. szer. Wioleta Grabiak,
Zdjęcia: st. szer. Wioleta Grabiak , ppor. Marek Pikulski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej