W dniu 13.10.2019r. w Areszcie Śledczym w Hajnówce osadzeni oddawali swoje głosy w wyborach do sejmu i senatu

W hajnowskim areszcie odbyły się wybory parlamentarne, w których głosy oddało 200 osadzonych. Ponadto swoje głosy oddali skazani przebywający w tym dniu na przepustkach.

Fakt przebywania w zakładzie karnym nie może powodować ograniczeń w korzystaniu z czynnego prawa wyborczego przez skazanych posiadających pełnię praw publicznych. Służba Więzienna realizuje prawo pozbawionych wolności do decydowania o tym kto będzie sprawować władzę w kraju.

 

Tekst i zdjęcia: mł. chor. Bartosz Godlewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej