Miasto Hajnówka znalazło się w ścisłym gronie miast zwycięskich w konkursie o granty norweskie z Programu „Rozwój lokalny”, organizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Jednym z partnerów realizacji przedsięwzięcia jest Areszt Śledczy w Hajnówce.Miasto Hajnówka znalazło się w ścisłym gronie miast zwycięskich w konkursie o granty norweskie z Programu „Rozwój lokalny”, organizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W dniu 9 lipca br. w siedzibie ministerstwa ogłoszono wyniki. Każde ze zwycięskich miast otrzyma grant w wysokości 3,5 mln EUR. Ta kwota pomoże zrealizować ponad 150 działań z czterech kierunków rozwoju:

  1. Nowy Ład Przestrzenny – Nowe Centrum Hajnówki.
    2. Zrób biznes w Hajnówce – dywersyfikacja działalności gospodarczej w oparciu o zasoby i produkty lokalne.
    3. Środowisko i klimat nie tylko w Puszczy Białowieskiej.
    4. Integracja i tożsamość dla silnej społeczności.

Dzięki zaangażowaniu wielu osób hajnowski projekt „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” wejdzie w życie. 

Dla skutecznej i efektywnej realizacji przedsięwzięć zawiązano partnerstwa z: Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Białowieskim Parkiem Narodowym, Instytutem Biologii Ssaków PAN, Politechniką Białostocką, Nadleśnictwem Hajnówka, Aresztem Śledczym w Hajnówce, Starostwem Powiatowym w Hajnówce oraz Gminą Hajnówka.

Wygrana grantu to dopiero początek. Miasto stoi aktualnie przed ważnymi decyzjami, które będą przyszłością dla jego mieszkańców. 

Cieszymy się, że możemy być częścią tak zaangażowanej lokalnej społeczności. 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej