Psycholodzy z Zakładu Medycyny Pracy Służby Więziennej w Białymstoku przeprowadzili zajęcia warsztatowe grupie funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Hajnówce będących w służbie przygotowawczej

Psycholodzy z Zakładu Medycyny Pracy Służby Więziennej w Białymstoku – Pani Wioletta Żmiejko oraz Pan Mirosław Udoj w ramach zaplanowanych na 2019r. działań profilaktycznych przeprowadzili w tutejszej jednostce kolejne zajęcia pt. „Warsztat integracyjny z elementami profilaktyki stresu”. Głównym celem warsztatów było wskazanie funkcjonariuszom będącym w służbie przygotowawczej źródeł stresu w różnych aspektach służby, kluczowych zachowań, które decydują o efektywnym funkcjonowaniu w sytuacji silnego stresu oraz wybranych metod, sposobów zapobiegania skutkom stresu chronicznego. Forma prowadzonych zajęć tj. burza mózgów, rundki, praca w podgrupach, techniki relaksacyjne i wizualizacyjne połączona z ćwiczeniami integracyjnymi miała dodatkowo pogłębić umiejętność współpracy w zespole.

 

Tekst i zdjęcia: st. szer. Dorota Świętochowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej