Ten tydzień przeszedł pod znakiem szkoleń. Koordynator do spraw obronnych naszego aresztu zorganizował szkolenie strzeleckie dla działu ochrony.

Funkcjonariusze naszej jednostki stale doskonalą się w posługiwaniu bronią palną.
Szkolenie zostało przeprowadzone z bronią znajdującą się na wyposażeniu naszej formacji.

Choć nasi funkcjonariusze doskonale znają przepisy użycia broni, każde szkolenie praktyczne poprzedzone jest szkoleniem teoretycznym, w woli przypomnienia. Funkcjonariusz Służby Więziennej wie zatem jak postępować przed użyciem broni palnej, jakie są przypadki  jej wykorzystania i użycia. Ponadto zna zasady i tryb postępowania przed i po użyciu broni. Szkolenie strzeleckie pozwala na połączenie teorii z praktyką. Dzięki temu każdy funkcjonariusz podchodzi z dużą rezerwą i odpowiedzialnością do użycia broni palnej.
Zna przy tym zasady zachowania się na strzelnicy oraz bezpiecznego posługiwania się bronią.

W tym tygodniu funkcjonariusze działu ochrony mieli możliwość wykazania się na stanowisku strzeleckim. Szkolenie miało za zadanie utrwalić, a zarazem sprawdzić zręczność posługiwania się bronią palną. Znajomość jej właściwego użycia, to niezbędna umiejętność każdego funkcjonariusza, z uwagi na codzienny kontakt z bronią podczas pełnienia służby. Szkolenia są obowiązkowe i odbywają się cyklicznie. Szkolenie dla każdego uczestnika zakończyło się pozytywnym wynikiem.

 

Tekst: st. szer. Wioleta Grabiak, Katarzyna Bołtromiuk

Zdjęcia: st. szer. Wioleta Grabiak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej