W dniu 11 listopada b.r. w Hajnówce odbyły się uroczyste obchody 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. Hajnowski areszt podczas uroczystości reprezentował dyrektor ppłk Roman Paszko wraz z pocztem sztandarowym

Obchody rocznicowe rozpoczęły się od Modlitwy w Intencji Ojczyzny w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce, następnie w kościele p.w. Świętych Cyryla i Metodego w Hajnówce odbyła się Msza Święta za Ojczyznę, po której o godzinie 12.00 odśpiewano hymn narodowy. Po wspólnym przemarszu ulicami miasta rozpoczęły się główne uroczystości związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Przy pomniku  „Ofiarom Wojen, Przemocy i Represji „91” zebrali się przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, stowarzyszeń, szkół, harcerzy, zaproszonych gości oraz mieszkańcy miasta. Podczas wystąpienia okolicznościowego głos zabrał Burmistrz Miasta Hajnówka - Jerzy Sirak a w imieniu Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielinskiego list do zebranych odczytał radny miasta Hajnówka Mieczysław Gmiter. Duchowni wyznania rzymskokatolickiego i prawosławnego odmówili modlitwy za ojczyznę. Odśpiewano również Hymn Polski oraz pieśni patriotyczne przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce. Poszczególne delegacje złożyły na płycie pomnika wieńce i kwiaty.

Areszt Śledczy w Hajnówce angażuje się w lokalne przedsięwzięcia rocznicowe upamiętniające rocznicę odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską.

 

tekst i zdjęcia: mł. chor. Bartosz Godlewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej