Dnia 16 lutego 2024 r. w hajnowskim Środowiskowym Domu Samopomocy odbyło się spotkanie czytelnicze „Czytamy głośno”, w którym funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Hajnówce czynnie uczestniczyli.

Wraz z uczestnikami i instruktorami Środowiskowego Domu Samopomocy oraz przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, Straży Pożarnej w Hajnówce i Nadleśnictwa Hajnówka mieliśmy przyjemność czytać poezję miłosną wieszczów narodowych. Na szczególne wyróżnienie zasługiwał wiersz naszego lokalnego poety ś.p. Marcina Waszkiewicza, którym to Dyrektor rozpoczęła spotkanie.
 

Areszt Śledczy w Hajnówce od lat współpracuje z ośrodkami wspierającymi osoby niepełnosprawne, a takie spotkania niewątpliwie są dobrą okazją do kształtowania i rozwijania postawy tolerancji, życzliwości i akceptacji zarówno u osadzonych, jak i uczestników. Integracja, wsparcie i wzajemna pomoc naszym podopiecznym to właśnie główne cele naszych spotkań.


Tekst: . chor. Luiza Korzun

Zdjęcia: mł. chor. Wioleta Grabiak
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej