25 października bieżącego roku, w kaplicy tutejszego aresztu, odbyła się uroczysta msza święta, podczas której ksiądz bp Piotr Sawczuk udzielił sakramentu bierzmowania 2 skazanym mężczyznom, odbywającym karę pozbawienia wolności hajnowski areszcie

W uroczystości uczestniczyli również ks. Prałat Zbigniew Niemyjski – proboszcz i dziekan hajnowski, ks. Kanonik Zygmunt Bronicki sprawujący posługę duszpasterską w hajnowskiej jednostce, a także Dyrektor Aresztu Śledczego w Hajnówce ppłk Roman Paszko, funkcjonariusze oraz skazani odbywający karę pozbawienia wolności w tutejszej jednostce penitencjarnej.

Bierzmowanie jest jednym z siedmiu sakramentów w kościele katolickim. Istotą tego sakramentu jest przekazanie Ducha Świętego, umocnienie wiary oraz świadczenie o niej oraz jej obrony. Osoby pozbawione wolności, przebywające w Areszcie Śledczym w Hajnówce, mają możliwość uczestniczenia w nabożeństwach rzymskokatolickich i prawosławnych odprawianych w kaplicy ekumenicznej. Refleksja nad własnym życiem i tym, co ono niesie, jest niezmiennie aktualna, niezależnie od miejsca pobytu. Kapelani Służby Więziennej różnych wyznań, starają się by atmosfera ducha chrześcijaństwa była odczuwalna również za murami więzienia.

 

Tekst: mł. chor. Bartosz Godlewski

Zdjęcia: kpt. Monika Makarewicz-Pleskowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej