ppłk Wojciech Szczudło Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie wraz z ppłk Romanem Paszko Dyrektorem Aresztu Śledczego w Hajnówce spotkali się z przedstawicielami firmy „Pronar” w siemiatyckiej fabryce.

Firma PRONAR rozpoczeła swoja działalność w 1988 roku (PRO – produkcja; NAR – Narew = PRONAR). Jednym z pierwszych zadań marki był eksport i import towarów rolno-spożywczych oraz nawozów mineralnych. Z biegiem kolejnych lat, marka PRONAR stale zwiększała swoje możliwości produkcyjne i handlowe o m.in. produkcję i sprzedaż ciągników rolniczych, hurtową sprzedaż paliw i olejów silnikowych (trwającą po dzień dzisiejszy). Kolejne kamienie milowe w dynamicznym rozwoju marki PRONAR to otwarcia kolejnych wydziałów produkcyjnych, które następowały niemalże rok po roku. Tak powstało osiem różnych wydziałów produkcyjnych dopasowanych do potrzeb rynku.

Spotkanie z przedstawicielami firmy PRONAR odbyło się w Centrum Wystawowym PRONAR w Siemiatyczach.  Przedstawiono na nim dynamiczny rozwój firmy, rodzaje wydziałów i maszyn, które tam powstają oraz zapoznano z branżą AGRO, która stanowi 50% obrotu firmy. Dodatkowo goście mogli zobaczyć wystawę produkowanych maszyn i zwiedzić jedną z fabryk, która zajmuje się produkcją  maszyn recyklingowych, komunalnych i zlokalizowana jest  w Siemiatyczach.

Podczas spotkania została omówiona również dalsza współpraca Służby Więziennej z firmą „Pronar”, dotycząca zatrudnienia osadzonych na podstawie rządowego programu „Praca dla Więźniów”. Jak powszechnie wiadomo zatrudnienie to jedna z najlepszych form resocjalizacji, dzięki której osadzeni mogą uzyskać możliwość zatrudnienia po odbyciu kary, nabyć nowe umiejętności czy doświadczenie, a także spłacić ciążące na nich zadłużenia.

Aktualnie fabryka zatrudnia 34 skazanych z tutejszego aresztu, którzy pracują przy produkcji elementów pneumatyki i hydrauliki siłowej, osi do przyczep, a także profili stalowych i elementów z tworzyw sztucznych.

Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że skazani skierowani do pracy poza terenem jednostki podejmują zatrudnienie w tych firmach po wyjściu na wolność.
W przeciągu 4 lat dotychczasowej współpracy z firma „Pronar” do zatrudnienia skierowaliśmy 286 skazanych.

 

 

Tekst: st. szer. Wioleta Grabiak, 
Zdjęcia: Firma PRONAR

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej