Praca kuratora sądowego jest ważnym elementem w procesie resocjalizacji, a zwłaszcza w przygotowaniu skazanych do wyjścia na wolność. Areszt Śledczy w Hajnówce od wielu lat współpracuje z Zespołem Kuratorskim Służby Sądowej w Bielsku Podlaskim. Aktualnie pracę kuratora sądowego w naszej jednostce pełni Pani Anna Kuderska, która w tym roku została odznaczona brązową odznaką „za zasługi w pracy penitencjarnej”.

Rola kuratora sądowego

            Głównym zadaniem kuratora penitencjarnego jest przygotowanie skazanego do życia na wolności, aby po opuszczeniu jednostki penitencjarnej odnalazł się w nowej rzeczywistości. Skazany zostaje w tym celu objęty „programem zwolnieniowym” w myśl art. 164 kkw. Kurator analizuje sytuację życiową, przewiduje trudności z jakimi skazany może się zetknąć na wolności i szuka rozwiązań. W ramach programu pomaga skazanemu w rozwiązywaniu problemów związanych z naprawieniem relacji rodzinnych, ze znalezieniem pracy czy też zabezpieczeniem miejsca zamieszkania. Uczy jak samodzielnie radzić sobie na wolości, nawiązuje kontakt z instytucjami i organizacjami, które mają w swoich zadaniach zapewnić skazanemu godziwy start po wyjściu na wolność. Kurator jest łącznikiem pomiędzy światem „za murem”, a światem zewnętrznym.

Ponadto kurator, w ramach programów dotyczących zadłużeń alimentacyjnych, aktywizacji zawodowej czy też pomocy postpenitencjarnej tj.: „Przejściówka”, „Powrót – Pomoc”, „Zadłużenie to nie więzienie” (prowadzonych przez wychowawców) uczestniczy w spotkaniach z osadzonymi, w których przekazuje informacje dotyczące warunkowego przedterminowego zwolnienia, odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego, możliwości uzyskania pomocy postpenitencjarnej. Informuje o prawach i obowiązkach wynikających  z dozoru kuratorskiego.

 

 

Tekst i zdjęcia: Zespół prasowy AŚ Hajnówka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej