Areszt Śledczy w Hajnówce przy współpracy z Parafią pw. św. św. Cyryla i Metodego w Hajnówce w przeddzień 1 Listopada wziął udział w pielęgnacji grobów powstańców, żołnierzy i bezimiennych mogił.

1 listopada to w polskiej tradycji dzień pamięci nie tylko o bliskich zmarłych, ale także dzień pamięci narodowej. Symbole pamięci znicze i wieńce pojawiają się na grobach powstańczych, grobach poległych we wszystkich wojnach, często zapomnianych. Pięknym zwyczajem jest odwiedzanie bezimiennych i opuszczonych grobów tak, aby pamięć o bohaterach często też tych nieznanych przetrwała w następnych pokoleniach.

 

Areszt Śledczy w Hajnówce przy współpracy z Parafią pw. św. św. Cyryla i Metodego w Hajnówce w przeddzień 1 Listopada wziął udział w pielęgnacji grobów powstańców, żołnierzy i bezimiennych mogił. Ks. Proboszcz Zygmunt Bronicki opowiedział historię poległych żołnierzy i ich rodzin podczas wojny na terenach Hajnówki i okolic, jak sam powiedział „dobrze jest w tych dniach listopadowych przypomnieć sobie historyczne wydarzenia , pomodlić się za tamtych ludzi, a w ten sposób wzbudzić i w swoim sercu  wiarę i nadzieje na lepszą przyszłość.” Opowiedział również o znakach pamięci ku czci poległym żołnierzom, tablicach pamiątkowych wszystkich poległych ofiar. Na zakończenie części wychowawczej spotkania Ksiądz powiedział: „Pamiętajmy, że my jesteśmy też tylko przechodniami przez tą ziemię ku wieczności i warto mieć tego świadomość, trzeba dobrze przejść przez  swój żywot, coś dobrego po sobie zostawić, a grzechy odpokutować.” Podziękował Dyrekcji jednostki, funkcjonariuszom i osadzonym za pomoc w pielęgnacji tradycji i pamięci między innymi o poległych żołnierzach polskich. Połączenie prac społecznych z edukacją, zwłaszcza w okresie listopadowym, wyzwala w osadzonych poczucie empatii, zrozumienia, postaw otwartych, prospołecznych zachowań. Jest to jedna z form wzbudzenia w skazanych woli współdziałania w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw. Od wielu lat działamy na rzecz lokalnej społeczności, pomagamy, uczestniczymy w jej życiu. Staramy się pomóc w pielęgnacji tradycji i zakorzeniać przy pomocy różnych metod resocjalizacyjnych poprawne postawy społeczne w osadzonych.

 

Tekst i zdjęcia: st. szer. Wioleta Grabiak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej