Z dniem 20 lutego 2017 roku na zaopatrzenie emerytalne przeszedł Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Hajnówce mjr Piotr Zubrycki. W tym dniu Zastępcę Dyrektora jednostki żegnali funkcjonariusze i  pracownicy cywilni.

Pan Dyrektora Aresztu Śledczego w Hajnówce ppłk Roman Paszko podziękował mjr Piotrowi Zubryckimu za zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych mu obowiązków, czas wzorowej służby oraz rzetelność, która towarzyszyła w jego codziennej pracy.

Pan mjr Piotr Zubrycki cały okres służby przepracował w naszej jednostce. Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek nauki polityczne. Pracę rozpoczął w 1987 roku, jako młodszy wychowawca w Areszcie Śledczym w Hajnówce. Po dwunastu latach służby został Kierownikiem Działu Penitencjarnego, a następnie od 2009 roku powierzono mu pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy dyrektora naszego aresztu.

Pełniąc stanowisko kierownicze w Służbie Więziennej mjr Piotr Zubrycki dał się poznać jako osoba wymagająca, dociekliwa, kierująca się obiektywizmem oraz gotowością wysłuchania opinii podwładnych. Profesjonalizm, spokój oraz umiejętność dzielenia się swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem to cechy za które ceniliśmy go w pracy zawodowej. Dla wielu funkcjonariuszy, którzy mieli możliwość pracowania u jego boku, pozostanie wzorem postawy jaka wymagana jest w czasie pełnienia służby.

tekst i zdjęcia: st.szer. Marta Domin

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej