5 stycznia odbyła się w naszej jednostce uroczysta odprawa z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie płk Wojciechem Szczudło.

Dzień 5 stycznia był dniem pożegnań oraz powitań. Uroczyście, lecz z pewnym smutkiem pożegnaliśmy Zastępcę Dyrektora Aresztu Śledczego w Hajnówce
por. Dariusza Żyndę oraz koleżankę i kolegów odchodzących na zaopatrzenie emerytalne. Nowi emeryci usłyszeli od kierownictwa jednostki i Dyrektora Okręgowego wiele słów uznania i podziękowań za wieloletnią wzorową służbę i profesjonalizm.

Jednocześnie to wydarzenie było szczególnym dniem w karierze nowego Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Hajnówce mjr Mariusza Plisa, który od wielu lat pełni służbę w naszej jednostce. Do tej pory był on kierownikiem działu kwatermistrzowskiego. Z dniem 9 stycznia b.r., został powołany przez Dyrektora Okręgowego na nowe stanowisko. Gratulujemy awansu i życzymy samych sukcesów!

 

Tekst i zdjęcia: Zespół Prasowy Aś Hajnówka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej