W dniu 19.12.2019r. w Areszcie Śledczym w Hajnówce, we współpracy z Policją oraz Strażą Pożarną, przeprowadzone zostały ćwiczenia ochronno – obronne

Zagrożenia

Funkcjonariusze Policji doprowadzili skazanego do odbycia kary pozbawienia wolności, który zostaje umieszczony w pomieszczeniu dla osób nowoprzyjetych w pobliżu pokoju działu ewidencji. W pewnym momencie w/w werbalizuje swoje niezadowolenie z zaistniałej sytuacji, zachowuje się agresywnie, uderza rękoma w kraty. Operator monitoringu oraz funkcjonariusze działu ewidencji zgłaszają dowódcy zmiany niewłaściwe zachowanie osadzonego. Dzięki właściwej reakcji poszczególnych funkcjonariuszy i szybkim decyzjom dowódcy zmiany, wysłana grupa interwencjna obezwładniła osadzonego i zlikwidowała zagrożenie. Wraz z wezwanymi na miejsce funkcjonariuszami Policji zapewniony został porządek i bezpieczeństwo jednostki. Nie było to jedyne zgrożenie tego dnia... Po powrocie do swojego pokoju jeden z funkchonariuszy zauważył pożar. Poinformowany o tym wydarzeniu dowódca zmiany powiadamia PSP w Hajnówce. Dzięki wypracowanym decyzjom i działaniu we współpracy ze strażakami, udaje się ewakuować funkcjonariuszy z zagrożonego terenu oraz sprawnie przeprowadzić akcję ratowniczą. W tym samym czasie wezwani na miejsce policjanci zabezpieczają teren na zewnątrz jednostki.

 

Osiągnięte cele

Podczas ćwiczeń funkcjonariusze Służby Więziennej doskonalili praktyczną współpracę z hajnowską Policją i Srażą Pożarną w przypadku zagrożenia pożarowego, bezpieczeństwa jednostki i zakłócenia porządku. Sprawdzone zostały warunki ewakuacji z budynku administracji, zabezpieczenie terenu wewnątrz i poza murem oraz prowadzenie akcji gaśniczej w warunkach zakładu karnego.

Policja i Straż Pożarna to jedne z najważniejszych formacji mundurowych, z którymi współpracuje Służba Więzienna. Praca zarówno tych pierwszych, jaki i drugich nierozerwalnie wiąże się z niebezpieczeństwem, poświęceniem oraz odpowiedzialnością wobec społeczeństwa. Tym bardziej istotne jest wzajemne zaufanie, sprawne przeprowadzanie wspólnych działań oraz kooperacja na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa społeczeństwa w wymiarze lokalnym i ogólnopolskim.

 

Tekst: mł. chor. Bartosz Godlewski

Zdjęcia: st. chor. Tomasz Kozak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej