Z dniem 1 marca 2017 roku nastąpiła zmiana personalna na stanowisku Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Hajnówce.

W czasie wtorkowej wizyty Pan Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej płk Piotr Kondraciuk przedstawił funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym nowego Zastępcę Dyrektora Aresztu Śledczego w Hajnówce mjr Wojciecha Piotra Januszewskiego, który został na jego wniosek powołany na to stanowisko, a dotychczas pełnił służbę na stanowisku specjalisty do spraw ewidencji w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Białymstoku.

Pan mjr Wojciech Piotr Januszewski urodzony 12 listopada 1969 roku w Białymstoku, jest absolwentem Uniwersytetu w Białymstoku - magister prawa. W 2014 roku na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, ukończył podyplomowe Studium Penitencjarne w zakresie Kryminologii i zarządzania instytucją penitencjarną. Został przyjęty do Służby Więziennej z dniem 01 kwietnia 1994 roku i mianowany na stanowisko młodszego inspektora Działu Ewidencji Rejonowego Aresztu Śledczego w Białymstoku. W karierze zawodowej pełnił funkcję kierownika Działu Ewidencji oraz rzecznika prasowego w Areszcie Śledczym w Białymstoku. Z dniem 1 maja 2016 roku został przeniesiony z urzędu do pełnienia służby na stanowisku specjalisty do spaw ewidencji w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Białymstoku. W czasie służby odznaczony brązową i srebrną odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej” przez Ministra Sprawiedliwości.

Na sam koniec spotkania Pan Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej płk Piotr Kondraciuk przypomniał funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym podstawowe priorytety służby, którymi są bezpieczeństwo, wartości patriotyczne oraz stosowanie oddziaływania w postaci zatrudnienia, które pozytywnie wpływa na kształtowanie postaw społecznie pożądanych wśród skazanych.

 

tekst i zdjęcia: st.szer. Marta Domin

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej