Dziś, 29 września 2017 roku w Areszcie Śledczym w Hajnówce miały miejsca szczególne wydarzenia.

Mija 30 lat kiedy to Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości Nr 44/86 z dnia 24.10.1986 roku utworzono Areszt Śledczy w Hajnówce. Historia jednostki sięga lat 70-tych, kiedy to na terenie miasta Hajnówka mieścił się oddział zewnętrzny Aresztu Śledczego w Białymstoku. Karę odbywali tu skazani recydywiści, pracujący na zewnątrz zakładu, głównie przy pracach budowlanych na terenie miasta. Przygotowania do uruchomienia nowej jednostki rozpoczęto jeszcze przed zapadnięciem oficjalnej decyzji. Został postawiony mur, odpowiadający wymogom ochronnym, podzielono cele na mniejsze, z kilku wydzielono pomieszczenia dla administracji, wybudowano wieżyczki strażnicze i podzielono pola spacerowe. Na przestrzeni lat jednostka diametralnie się zmieniła. Upływający czas, jest dla niej łaskawy. Areszt został unowocześniony na miarę XXI wieku.

Wraz z okrągłą rocznicą świętujemy również uroczystość nadania sztandaru Aresztowi Śledczemu w Hajnówce. Kilka lat temu pojawił się taki zamysł i dzięki wysiłkowi wielu osób w dniu dzisiejszym został on sfinalizowany. Poświęcenie go i przekazanie Dyrektorowi ppłk. Romanowi Paszko było niezwykle doniosłym momentem w historii naszej jednostki. W swoich słowach przemówienia podkreślał on, że sztandar jest dla nas wyrazem najwyższego uznania. Podziękowaniem za ponad 30-letnią służbę Naszej Ojczyźnie – Rzeczypospolitej Polskiej. Dziś sztandar stał się symbolem jedności pomiędzy funkcjonariuszami, którzy pełnili służbę, pełnią ją dzisiaj i tymi, którzy w przyszłości zasilą szeregi naszej formacji.

Dziś również młoda kadra dostąpiła ogromnego zaszczytu składając uroczyste ślubowanie na sztandar. Gdy nowi funkcjonariusze wypowiadali słowa roty ślubowania - była to wzruszająca chwila, nie tylko dla nich, ale i dla nas, którzy od lat pełnią służbę w tej jednostce. W historii naszego aresztu dotychczas nie zdarzyła się sytuacja, kiedy to tak wielu młodych ludzi zdecydowało się na podjęcie służby w szeregach naszej formacji.

Uroczystości, które miały miejsce w Hajnówce wpisały się również w obchody 100-lecia istnienia Służby Więziennej w strukturach bezpieczeństwa państwa.

Naszą uroczystość swoją obecnością zaszczyciło wielu znakomitych gości. W swoim przemówieniu Dyrektor Generalny Służby Więziennej Pan Generał Jacek Kitliński podkreślał, że sztandar jest odzwierciedleniem wierności ideałom oraz zaszczytnej i ofiarnej służby, to znak tożsamości i wspólnoty, to honor i splendor wzbudzający dumę.

Jego Ekscelencja, ksiądz biskup Tadeusz Pikus, Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej w swoich słowach podkreślał trudy naszej służby, służby dla ludzi zagubionych, a młodym funkcjonariuszom życzył, aby nieśli zatroskanie do tych, co się tam znaleźli.

Jego Ekscelencja Arcybiskup Jerzy, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego, Ordynariusz Diecezji Wrocławsko-Sczecińskiej podkreślał, aby starać się w więzieniu szukać dobra, bo czasem przez karę odnajduje się cnotę.

 

Ten rok zapisze się nie tylko na kartach historii naszej jednostki, ale zapadnie w pamięć tych wszystkich, którzy dostąpili możliwości wzięcia udziału w tak szczególnych wydarzeniach jakim było - nadanie sztandaru jednostce, uroczyste ślubowanie funkcjonariuszy w 30-lecie powstania Aresztu Śledczego w Hajnówce.

Dziękujemy wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za zanagażowanie w przygotowaniu uroczystości.

tekst i zdjecia :

kpt. Monika Makarewicz - Pleskowicz, st.szer. Marta Domin

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej