18 sierpnia b.r. z okazji święta Przemienienia Pańskiego funkcjonariusze Służby Więziennej kroczyli w pielgrzymce na Świętą Górę Grabarkę zwaną Górą Krzyży. Pielgrzymowali z prośbą i modlitwą o zdrowie w tych trudnych dla wszystkich czasach, opiekę w codziennej pracy zawodowej oraz życiu osobistym.

 

 

Historia Św.  Góry Grabarki

Święta Góra Grabarka to prawosławne miejsce modlitw, gdzie od stuleci podążają pielgrzymi. Zasłynęła ona w 1710r., gdy epidemia cholery opanowała Podlasie. Wówczas pewien starzec we śnie  dostał objawienia, iż ratunek można znaleźć na pobliskim wzgórzu. Wierni poszli za głosem Bożym, przynosząc ze sobą krzyże z modlitwą o pomoc i zdrowie. Z modlitwą obmywali się i pili wodę z płynącego tam źródełka. Według kronik archiwalnych ratunek od choroby znalazło wówczas ok. 10 tysięcy osób. W podzięce za zesłany cud zbudowano na tym miejscu drewniana kapliczkę Przemienienia Pańskiego. Cerkiew była remontowana i dotrwała do 1990r., kiedy to podpalona spłonęła doszczętnie. W 1998 roku została wyświęcona nowa cerkiew, która na Świętej Górze stoi do dziś. Nad świętym miejscem opiekę sprawują siostry z prawosławnego żeńskiego klasztoru św. Marty i Marii, który powstał na św. Górze Grabarce w 1947r.

 

Pielgrzymi w mundurach

Od wielu lat Służba Więzienna uczestniczy w pielgrzymce na Świętą Górę Grabarkę. Uroczystości liturgiczne rozpoczęły się w cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach gdzie Arcybiskup Jerzy Prawosławny Ordynariusz WP dziękował przybyłym funkcjonariuszom za trud codziennej służby. Pielgrzymi, w tym również żołnierze i funkcjonariusze różnych formacji, przeszli kilkanaście kilometrów niosąc krzyż wotywny, który postawiono i poświęcono w intencji mundurowych i ich rodzin.
W roku poprzednim z powodu panującej pandemii, nie mogliśmy spotkać się w tym wyjątkowym miejscu. Dlatego ten rok to okazja by pomodlić się za zdrowie nasze i naszych bliskich zwłaszcza w tak ciężkim okresie z jakim przyszło nam się wszystkim zmierzyć. Liczną grupę pątników stanowili funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej, a także żołnierze, policjanci, przedstawiciele Straży Granicznej, Izby Celnej, strażacy, leśnicy oraz delegacje zza granicy. Wielu pielgrzymom towarzyszyły ich rodziny.

Organizatorem pielgrzymki funkcjonariuszy Służby Więziennej na Świętą Górę Grabarkę był Naczelny Kapelan Więziennictwa Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego ks. dr Andrzej Lewczak, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku płk Piotr Kondraciuk, Dyrektor Aresztu Śledczego w Hajnówce ppłk Roman Paszko.

 

Tekst i zdjęcia: st. szer. Wioleta Grabiak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej