Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna Nr 1 przy Centralnym Zarządzie Służby Więziennej przeprowadziła w Areszcie Śledczym w Hajnówce egzaminy w celu sprawdzenia kwalifikacji osadzonych do zajmowania się eksploatacją urządzeń energetycznych.

Egzaminom poddano cztery osoby, trzy w I grupie urządzeń energetycznych i jedna w grupie II, wszyscy osadzeni zakończyli egzamin wynikiem pozytywnym. Po otrzymaniu uprawnień osadzeni z uprawnieniami I grupy zostaną zatrudnieni w warsztacie konserwatorów przy eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. Natomiast osadzony z uprawnieniami II grupy w kotłowni jednostki na stanowisku palacza CO. Panująca sytuacja w kraju przyczyniła się do wykorzystania innych metod egzaminacyjnych.  Wszystko odbyło się w formie zdalnej. Egzaminowani byli pod stałym dozorem funkcjonariuszy. Dzięki realizacji takich kursów osadzeni mają okazje zdobyć kwalifikacje, z których będą mogli skorzystać po opuszczeniu jednostki.

 

Tekst i zdjęcie: Zespół Prasowy Aś Hajnówka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej