W Areszcie Śledczym w Hajnówce zakończyło się kolejne szkolenie kursowe zrealizowane w ramach projektu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

W kursie udział wzięło 10 skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie typu półotwartego, którzy podczas 126 godzin uczestniczyli w kilku blokach tematycznych obejmujących szkolenie.

Celem kursu było teoretyczne i praktyczne przygotowanie skazanych do samodzielnej pracy w zawodzie ogrodnika terenów zielonych, nabycie umiejętności niezbędnych do poszukiwania pracy, współpracy w grupie oraz wyrobienie nawyku systematycznej i samodzielnej pracy. Ponadto uczestnicy nabyli wiedzę w zakresie przeciwdziałania wypadkom w czasie wykonywania pracy (BHP) oraz udzielania pierwszej pomocy.

 

Tekst i zdjęcia: mł. chor. Bartosz Godlewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej