W Areszcie Śledczym w Hajnówce odbyła się w dniu dzisiejszym odprawa roczna z udziałem ppłk Wojciecha Szczudło Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie .

W Areszcie Śledczym w Hajnówce odbyła się w dniu dzisiejszym odprawa roczna z udziałem ppłk Wojciecha Szczudło Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie .
Na odprawie podsumowano miniony rok oraz zarysowano plany na rok 2022. Każdy z kierowników działów oraz samodzielne stanowiska przedstawiły prezentacje podsumowujące działalność swoich komórek organizacyjnych za rok 2021. Dyrektor Aresztu Śledczego w Hajnówce ppłk Roman Paszko podsumowując spotkanie podziekował kierownikom i wszystkim funkjconariuszom za zaangażowanie i wkład w rozwój jednostki. Omówił zadania służby na 2022 rok, które w głównej mierze dotyczyły rozbudowy naszej jednostki penitencjarnej. Było to nasze pierwsze spotkanie z Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Olsztynie po objęciu przez niego nowego stanowiska.

 

Tekst i zdjęcia: Zespół prasowy

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej