Areszt Śledczy w Hajnówce zorganizował konkurs skierowany do wszystkich osadzonych w tutejszej jednostce pt.: „Świerszcz, chrząszcz i inne powyłamywańce” z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, który przypada 21 lutego.

Dbałość i troska o język ojczysty to wyrażanie tożsamości historycznej, to tworzenie i interpretowanie słowa mówionego i pisanego, za pomocą których opisujemy otaczający Nas świat. Na przestrzeni wieków, lat zmieniły się realia życiowe ludzi. Postęp technologiczny i naukowy spowodował, większą dostępność do informacji i wiedzy, ale także zamknął przed ludźmi część świata, w którym występowały różne punkty jego postrzegania i współistnienia z potrzebą akceptacji pewnych wartości, kanonów, dbałości o to, co istotne i ważne. Znaczny lub nawet nieograniczony potencjał języka pozwala jeszcze mocniej zaakcentować odpowiedzialność za to, jakim językiem się posługujemy, a piękna mowa to wyrafinowane przekazywanie myśli, kwieciste wypowiedzi, piękna poezja, proza - Nasza kultura.

Życie całych narodowości opiera się na afirmacji związanego z nimi systemu wartości, akceptowanych przez daną wspólnotę, zakodowanych w baśniach, legendach opowieściach, wierszach, pieśniach i przekazywanych poprzez język. Język zatem stanowi wartość, jest Naszym narodowym, wspólnym dobrem, symbolem wyobraźni, pasji, życia.

W dniach 2-21 luty 2022 r. Areszt Śledczy w Hajnówce zorganizował konkurs skierowany do wszystkich osadzonych w tutejszej jednostce. Konkurs pn. „Świerszcz, chrząszcz i inne powyłamywańce” organizowany był z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, który przypada 21 lutego. Konkurs zakładał tworzenie przez osadzonych, tzw. łamańców językowych, które następnie były ocenione i będą opublikowane w gazetce więziennej, zaś najciekawsze będą kanwą dla audycji radiowęzła, emitowanych z okazji dnia języka ojczystego. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na marginalizację języka mówionego i pisanego, pojawiające się skrótowe stylizacje językowe prowadzące do zubożenia mowy polskiej. Ponadto konkurs zakładał aktywizację kulturalną środowiska osadzonych, realizację oddziaływań wychowawczych poprzez pobudzenie aktywności twórczej w dziedzinie języka, dążenie do sprawności językowej, rozwijanie umiejętności werbalnych oraz dbanie o prawidłową wymowę i czystość językową. Na konkurs zgłoszono kilkanaście prac, cztery z nich zostały wyróżnione, oto część z nich:

Szczepan Szczepiciel

Raz Szczepan Szczepana zaczepił,

czy ów się wszak już zaszczepił?

Zaś Szczepan na zaczepkę ową

odszczeknął Szczepanowi takowo.

Sam się Szczepanie zaszczep,

ode mnie zaś się waść odczep!

Szczepienie Szczepanie zależy,

czy w szansę szczepionki się wieży.

Wiec ja, szczery Szczepan Szczepiciel

się szczepię szanując swe życie.

                                                   (T.M.)

Żet z kropką

Żółta żądłówka żądłem żołnę żądliła,

żętycą żubrzyca żubrzątko żywiła.

Żytnią żłopiąc żniwiarz żął żyto żeńcowi,

życzył żeglarz żwawej żeglugi żółwiowi.

Żabie żigolaki żywo żerowały,

żądne żabek żaby żeniaczki żądały.

                                                    (J.N.)

Łamaniec prawniczy

Rozważał raz sędzia wielce skołowany

przypozwać czy dopozwać resztę współpozwanych?

Czy wszak pozwani niezapozwani

będąc wezwani są przypozwani?

A te pozwane niezapozwane

czy po wezwaniu są dopozwane?

Może z tym pozwem jest coś do bani

gdy są pozwani niezapozwani!

                                                  (T.M.)

Mim

Byłem dziś na pantomimie

i wspomnę o grającym tam mimie.

Tego mima robota się trzyma,

gdyż dobrze jest grana przez niego pantomima.

Zapytałem więc mima;

co zrobić, by grać ja Ty w pantomimie?

Lecz mim robi tylko dziwne miny

i nie chce zdradzić, co zrobić by grać pantomimy.

                                                                      (M.Ł.)

 

Tekst: st. szer. Marcin Jurczak
Grafika: st. szer. Wioleta Grabiak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej