W Areszcie Śledczym w Hajnówce odbywają się kolejne szkolenia kursowe realizowane w ramach projektu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Organizowane szkolenia kursowe mają na celu uzyskanie przez osoby pozbawione wolności zawodu, nabycie umiejętności pracy w grupie, wyrobienie nawyku systematycznej pracy oraz zwiększenie samodzielności i zaradności.

Kursy zawodowe dają formalne kwalifikacje zawodowe, wyposażają w wiedzę teoretyczną, podstawowe umiejętności praktyczne, uczą organizacji i kultury pracy. Umożliwiają również uzyskanie konkretnych umiejętności w określonych zawodach, a w konsekwencji ułatwiają podjęcie zatrudnienia na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

 

Tekst i zdjęcia: mł. chor. Bartosz Godlewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej