Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19 Dyrektor Aresztu Śledczego w Hajnówce Zarządzeniem z dnia 23.12.2021r., od dnia 01 stycznia 2022r., do dnia 31 stycznia 2022r.,zarządza co następuje:

Osadzonemu udziela się jedno widzenie w miesiącu niezależnie od grupy i podgrupy. Widzeń udziela się najbliższym członkom rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu). W indywidualnych przypadkach dopuszcza się udzielenia widzenia z inna osobą. W widzeniu uczestniczy maksymalnie 1 osoba pełnoletnia i jedno niepełnoletnie dziecko. Widzenia udzielane są w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt (każdy stolik przedzielony jest przegrodą umożliwiającą kontakt wzrokowy). W trakcie widzenia obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobami odwiedzającymi. W trakcie widzenia osoby odwiedzające i osadzeni zobowiązani są do używania maseczek w celu zakrywania ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia. Kąciki dla dzieci pozostają zamknięte. Do realizacji widzeń mogą być wykorzystywane pomieszczenia uniemożliwiające bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą. Widzenie trwa 60 minut. Nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg. W czasie widzeń nie będzie zezwalać się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów oraz artykułów dostępnych w kantynie aresztu. Kantyna będzie zamknięta w trakcie widzeń. Widzenia nie będą udzielane osadzonym przebywającym w celach przejściowych i pozostających w kwarantannie lub izolacji. Rejestracja widzeń odbywa się drogą telefoniczną.

 

Rzecznik prasowy Aś Hajnówka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej