WZNOWIENIE WIDZEŃ W ARESZCIE ŚLEDCZYM W HAJNÓWCE - z dniem 1 czerwca 2021 roku planowane jest przywrócenie widzeń z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą między innymi poniższe uregulowania:

  • możliwość rejestracji na widzenie uruchomiona zostanie od dnia 24 maja 2021 roku,

  • w widzeniu uczestniczyć będzie mogła jedna osoba pełnoletnia,

  • widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,

  • czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny,

  • osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę lub przyłbice lub inne środki ochronne do zakrywania ust i nosa,

  • wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

REJESTRACJA NA WIDZENIA

Rejestracja widzeń rozpoczyna się od 24.05.2021r, wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny.

Rejestracja czynna będzie w godzinach 8:30 – 13:00 od poniedziałku do piątku, pod numerem telefonu 85 739 19 52

Rejestracji należy dokonać tydzień przed widzeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji sposobu widzeń będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej Aresztu Sledczego w Hajnówce.

 

Rzecznik Prasowy

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej