Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19:

Dyrektor Aresztu Śledczego w Hajnówce Zarządzeniem z dnia 22.04.2021r. przedłużył do 31.05.2021r. okres wstrzymania na terenie Aresztu Śledczego w Hajnówce:

1. wydawania osadzonym widzeń;

2. Ogranicza się odprawianie nabożeństw i udzielania posług religijnych w okresie, o którym mowa w ustępie 1, w taki sposób, że zachowuje się obowiązujące ograniczenia epidemiologiczne wynikające z obowiązujących wytycznych w tym zakresie.

 

Okres ten, w razie dalszej konieczności, może ulec ponownemu przedłużeniu. Ewentualne przedłużenie ograniczeń nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej