Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, w związku z możliwością wystąpienia na obszarze Hajnówki potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami Państwowego Inspektora Sanitarnego

Na terenie Aresztu Śledczego w Hajnówce na okres od 07.05.2020r. do 31.05.2020r., wstrzymuje się:

 

1. Zatrudnienie osadzonych poza terenem aresztu;

2. Udzielanie osadzonym widzeń;

3. Przeprowadzanie zajęć o charakterze zbiorowym.

4. Odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych;

 

Ograniczenia te są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin.

Ewentualne przedłużenie wskazanych w komunikacie ograniczeń, nastąpi na zasadach określonych w art.247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej