Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19:

Wstrzymuje się do odwołania przyjęcia wpłat gotówkowych na poczet spłat grzywny w kasie jednostki. Wpłaty należy przekazywać w formie bezgotówkowej na konto jednostki o nr: 21 1010 1049 0006 2213 9120 0000. W tytule przelewu należy podać nazwisko, imię oraz mię ojca osadzonego, dla którego adresowana jest wpłata z dopiskiem "grzywna".

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej