Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19 Dyrektor Aresztu Śledczego w Hajnówce Zarządzeniem z dnia 24.11.2021r., od dnia 26 listopada do 31 grudnia 2021r.,zarządza co następuje:

Osadzonemu udziela się jedno widzenie w miesiącu niezależnie od grupy i podgrupy. Widzeń udziela się najbliższym członkom rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu). W indywidualnych przypadkach dopuszcza się udzielenia widzenia z inna osobą. W widzeniu uczestniczą maksymalnie 2 osoby pełnoletnie. Widzenie trwa 60 minut. Nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg. Do realizacji widzeń mogą być wykorzystywane pomieszczenia uniemożliwiające bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą.  W czasie widzeń nie będzie zezwalać się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów oraz artykułów dostępnych w kantynie aresztu. Kantyna będzie zamknięta w trakcie widzeń. Widzenia nie będą udzielane osadzonym przebywającym w celach przejściowych i pozostających w kwarantannie lub izolacji.

 

Rzecznik prasowy Aś Hajnówka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej