Kadra Aresztu Śledczego w Hajnówce ponownie zaprosiła młodzież szkolną wraz z opiekunami, do uczestnictwa w spotkaniu profilaktycznym "Cienka granica"

Od ponad 10 lat, w ramach programu "Cienka granica" realizowanego przez naszą jednostkę, zapraszamy do siebie młodzież szkolną na wizyty studyjne. Podczas spotkań przekazujemy młodzieży treści edukacyjne i informacyjne w przedmiocie przeciwdziałania uzależnieniom, sytuacjom kryzysowym i zapobieganiu przestępczości. Głównym celem projektu są działania prewencyjne: ograniczenie przestępczości nieletnich poprzez wskazanie młodym ludziom konsekwencji wyborów życiowych, które niekiedy mogą skończyć się złamaniem prawa i w rezultacie realną groźbą długoletniego więzienia. Ponadto funkcjonariusze wyjaśniali młodym ludziom podstawowe pojęcia z przepisów wykonania kary pozbawienia wolności, omówili ich realizację w praktyce oraz zaprezentowali m. in. miejsca zakwaterowania osadzonych, salę widzeń oraz place spacerowe.

Pobyt za murami więziennymi był dla młodzieży cennym uzupełnieniem teoretycznej wiedzy na ten temat ale również wsparciem w działalności wychowawczej dla nauczycieli.

 

Tekst: mł. chor. Bartosz Godlewski

Zdjęcia: st. szer. Luiza Korzun

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej