W dniu 12.07.2019r. w Hajnówce odbyły się powiatowe obchody 100. rocznicy powstania Policji Państwowej i nadanie Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce. Wśród zaproszonych gości był Dyrektor Aresztu Śledczego w Hajnówce ppłk Roman Paszko

W Hajnówce przed Urzędem Miasta odbył się uroczysty apel z okazji nadania sztandaru oraz obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej. W uroczystości udział wzięli między innymi: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Policji młodszy inspektor Tomasz Szymański, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz wraz z zastępcami, przedstawiciele innych służb mundurowych, duchowieństwo, przedstawiciele instytucji samorządowych a także zgromadzeni mieszkańcy. Uroczysty apel poprzedziła msza święta w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w intencji środowiska policyjnego. Areszt Śledczy w Hajnówce reprezentowany był przez Dyrektora ppłk Romana Paszko oraz poczet sztandarowy naszej jednostki.

Policja jest jedną z najważniejszych formacji mundurowych, z którymi współpracuje Służba Więzienna. Praca zarówno tych pierwszych, jaki i drugich nierozerwalnie wiąże się z niebezpieczeństwem, poświęceniem oraz odpowiedzialnością wobec społeczeństwa. Tym bardziej istotne jest wzajemne zaufanie, sprawne przeprowadzanie wspólnych działań oraz kooperacja na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa społeczeństwa w wymiarze lokalnym i ogólnopolskim.

 

Tekst: mł. chor. Bartosz Godlewski

Zdjęcia: KPP Hajnówka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej