Dzień Tradycji Służby Więziennej mieliśmy okazję świętować z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce.

Spotkanie z uczniami funkcjonariusze hajnowskiego aresztu rozpoczęli od krótkiego wykładu nt. historycznego zarysu powstania Służby Więziennej. Dzień Tradycji Służby Więziennej przypada na 8 lutego, gdyż to właśnie 7 i 8 II 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekrety o zorganizowaniu „Okręgowych Dyrekcji Więziennych” oraz w sprawie „Tymczasowych Przepisów Więziennych”. Były to jedne z pierwszych aktów prawnych wydanych w odrodzonej Polsce. Na ich podstawie utworzono Straż Więzienną, która była pierwszą formacją mundurową w Polsce i oficjalnie umożliwiła kobietom służbę w swoich szeregach.


Dalsza część spotkania była poświęcona specyfice pracy w Areszcie Śledczym oraz warunkom i zasadom odbywania kary pozbawienia wolności. Uczniowie chętnie brali udział w spotkaniu, zadawali pytania i wykazywali zainteresowanie tematyką penitencjarną. Duże zainteresowanie wśród uczniów wzbudził także nasz czworonożny funkcjonariusz -Notes- pies specjalny, którego podstawowym zadaniem jest niedopuszczanie do przenikania na teren jednostki środków odurzających i substancji psychotropowych oraz sprzęt i środki ochrony osobistej.


Tekst: . chor. Luiza Korzun

Zdjęcia: mł. chor. Wioleta Grabiak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej