Funkcjonariusz hajnowskiej jednostki w dniu wolnym od służby wykazał się profesjonalizmem, odwagą i poświęceniem ratując życie i zdrowie poszkodowanego w pożarze mężczyzny

W dniu 14 stycznia 2020r. do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Hajnówce wpłynęło telefoniczne zgłoszenie o zadymieniu w mieszkaniu budynku wielorodzinnego w miejscowości Narewka. Zaalarmowany przez sąsiadów sierż. szt. Jerzy Wasilczyk, wraz z innymi strażakami z OSP, wszedł do mieszkania, odnalazł i ewakuował na zewnątrz nieprzytomnego mężczyznę. Okazało się, iż poszkodowany nie miał zachowanych czynności życiowych, strażacy przystąpili do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dzięki posiadanej wiedzy medycznej oraz zdecydowaniu podczas prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej udało im się przywrócić oddech poszkodowanemu, który następnie został przekazany przybyłemu na miejsce zdarzenia Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Dalsze działania polegały na ugaszeniu palącej się ściany i podłogi, oddymieniu mieszkania oraz częściowemu rozebraniu nadpalonych elementów budynku.

W dniu 23.01.2020r. w Narewce odbyło się wręczenie listów gratulacyjnych strażakom z jednostek OSP Narewka oraz OSP Siemianówka, w tym funkcjonariuszowi hajnowskiej jednostki. Za profesjonalną i bohaterską postawę w trakcie działań ratowniczych w dniu 14.01.2020 r. podczas akcji gaszenia pożaru budynku mieszkalnego, podziękowali Wójt Gminy Narewka oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Hajnówce ppłk Roman Paszko pogratulował wzorowej postawy prezentowanej przez funkcjonariusza. Wyraził również dumę z tego, iż w szeregach dowodzonej przez niego jednostki są ludzie, którzy swoją postawą i zachowaniem udowadniają to, że w momencie realnego zagrożenia potrafią właściwie ocenić sytuację, zareagować i podejmując ryzyko pomóc innym ludziom.

Sierż. szt. Jerzy Wasilczyk na co dzień pracuje jako technik w dziale kwatermistrzowkim tutejszego aresztu, natomiast poza służbą od ponad dwudziestu lat działa w szeregach jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Narewce.

 

Tekst i zdjęcia: PSP Hajnówka, mł. chor. Bartosz Godlewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej