W kaplicy Aresztu Śledczego w Hajnówce, zgodnie z obrządkiem Cerkwi Prawosławnej, został udzielony sakrament chrztu i bierzmowania jednemu z osadzonych przebywających w tutejszej jednostce

Sakrament

Chrzest jako pierwszy sakrament nowego Przymierza jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą wprowadzającą do życia w Duchu i otwierającą dostęp do następnych sakramentów. Chrzest udzielany przez zanurzenie lub polanie wodą dzięki działaniu Ducha Świętego jest obmyciem, które oczyszcza, uświęca i usprawiedliwia, oznacza i urzeczywistnia śmierć dla grzechu i wejście w życie Trójcy Świętej przez upodobnienie do misterium paschalnego Chrystusa.
W naturalnej symbolice woda uwalnia od brudu i jest konieczna do tego, by żyć. Znak obmycia wodą oznacza pogrzebanie osoby ochrzczonej w śmierci Chrystusa, z której powstaje ona przez zmartwychwstanie z Nim jako nowe stworzenie do życia według Ducha Świętego.

Religia w więzieniu

Zgodnie z kodeksem karnym wykonawczym skazani oraz tymczasowo aresztowani mają m.in. prawo do wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych. Służba Więzienna umożliwia osadzonym korzystanie z wolności religijnej współpracując z władzami duchownymi kościołów i innych związków wyznaniowych.

Osoby pozbawione wolności, przebywające w Areszcie Śledczym w Hajnówce, mają możliwość uczestniczenia w nabożeństwach rzymskokatolickich i prawosławnych odprawianych w kaplicy ekumenicznej. Refleksja nad własnym życiem i tym, co ono niesie, jest niezmiennie aktualna, niezależnie od miejsca pobytu. Kapelani Służby Więziennej różnych wyznań, starają się by atmosfera ducha chrześcijaństwa była odczuwalna również za murami więzienia.

 

Tekst: ks. Paweł Kuczyński, mł. chor. Bartosz Godlewski

Zdjęcia: mł. chor. Bartosz Godlewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej