W naszej jednostce odbyły się ćwiczenia ochronne. W ramach ćwiczeń udział wzięli strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce oraz policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce.

Ćwiczenia dotyczyły sytuacji, w której należy użyć środków przymusu bezpośredniego z dodatkową koniecznością użycia środków gaśniczych.

Więzienne manewry

Akcja rozegrała się w poczekalni Aresztu Śledczego w Hajnówce. Niezdyscyplinowani odwiedzający zachowywali się agresywnie wobec funkcjonariuszy i zabarykadowali drzwi używając przedmiotów dostępnych w pomieszczeniu. Dodatkowo zapruszyli ogień w pomieszczeniu dla odwiedzających. Dwóch mężczyzn nie chciało współpracować z funkcjonariuszami Służby Więziennej pomimo wielu upomnień i prób rozwiązania konfliktu. Z uwagi na zapruszony ogień i powstałą sytuację zagrażającą życiu wezwano Straż Pożarną oraz Policję. Jednostki zjawiły się u nas bardzo szybko i natychmiast rozpoczęto przygotowania do akcji. Funkcjonariusze naszej jednostki czekali na przystąpienie do działania. Całą akcją kierował Dowódca zmiany naszej jednostki.

Współpraca to podstawa

Gdy Dowódca zmiany przekazał wszystkie ważne informacje funkcjonariuszom Straży Pożarnej i Policji przystąpiono do interwencji. Zniesiono blokadę drzwi i natychmiast obezwładniono agresywnych mężczyzn. Strażacy przystąpili do gaszenia wznieconego pożaru. Przy asyście Policji nasi funkcjonariusze odprowadzili napastników do wozu policyjnego.

Takie ćwiczenia pozwalają przygotować się na sytuacje, które występują bardzo rzadko, ale wymagają dodatkowych umiejętności postępowania w sytuacjach stresowych, niebezpiecznych. Uczą współpracy między funkcjonariuszami różnych frakcji, którzy w takim momencie tworzą jeden zespół.
Ćwiczenia takiego typu odbywają się w naszej jednostce cyklicznie.

Tekst i zdjęcia: Zespół prasowy Aś Hajnówka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej