Po raz kolejny w Areszcie Śledczym w Hajnówce odbyło się spotkanie z młodzieżą w ramach programu " Cienka Granica".

Program „Cienka Granica” jest prowadzony w naszej jednostce od ponad 10 lat. Inicjatorem programu był Dyrektor ppłk Roman Paszko wraz z Anną Kowalską, obecnie prowadzącą jest psycholog mjr Monika Makarewicz-Pleskowicz. W ostatnim czasie mieliśmy okazję gościć w murach więziennych uczniów szkół licealnych. Podczas spotkania uczniowie zostali zapoznani z zasadami odbywania kary pozbawienia wolności oraz jej skutkami dotyczącymi funkcjonowania w warunkach izolacji więziennej. Głównym celem spotkania informacyjno-edukacyjnego było przedstawienie konsekwencji jakie może pociągać za sobą popełnienie przestępstwa.

Stykamy się z coraz większą przestępczością wśród młodzieży, a ilość młodocianych przestępców w placówkach resocjalizacyjnych wzrasta. Powodami tego jest zazwyczaj młodzieńcza lekkomyślność, brawura, nieodpowiedzialność, brak przewidywania skutków własnych decyzji, chęć popisania się przed rówieśnikami oraz zachowania ryzykowne i eksperymentalne. Wiele młodych osób nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji swoich czynów, ani z tego jak cienka granica dzieli ich przy tym z odpowiedzialnością karną. Ten rodzaj zajęć ma za zadanie przestrzec i uświadomić cienką granice między życiem na wolności, a za murami jednostki penitencjarnej. Młodzież była zainteresowana funkcjonowaniem jednostki resocjalizacyjnej i zadawała wiele pytań. Tego rodzaju spotkania edukacyjne odbywają się cyklicznie ku przestrodze dla młodych osób.

 

Tekst i zdjęcia: st. szer. Wioleta Grabiak.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej