Funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Białymstoku przeprowadzili na terenie Aresztu Śledczego w Hajnówce szkolenie z zakresu stosowania technik interwencyjnych, samoobrony oraz prewencyjnego użycia środków przymusu bezpośredniego

W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze działów, którzy na co dzień pełnią służbę w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi. Celem zajęć było podnoszenie umiejętności stosowania poszczególnych śpb z uwzględnieniem bezpieczeństwa oraz zasad praworządności. Zajęcia prowadzone były w oparciu o ćwiczenia i aktywny udział biorących w szkoleniu funkcjonariuszy.

Codzienna służba wymaga sprawności psychofizycznej oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach ekstremalnych, stąd konieczność podnoszenia swoich umiejętności w zakresie samoobrony czy też praworządnego stosowania środków przymusu bezpośredniego. Cykliczne szkolenia pozwalają funkcjonariuszom Służby Więziennej w pełni wykorzystać swoje umiejętności w podejmowaniu odpowiednich decyzji w sytuacjach zagrożenia i reagować zapewniając bezpieczeństwo sobie, współpracownikom, osadzonym, a także osobom postronnym.

 

Tekst i zdjęcia: mł. chor. Bartosz Godlewski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej