Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19 Dyrektor Aresztu Śledczego w Hajnówce Zarządzeniem z dnia 15.07.2021r., od dnia 19 lipca 2021r., zarządza co następuje:

Realizacja widzeń określonych w art. 105a Kodeksu Karnego Wykonawczego zostaje przywrócona z zachowaniem przyjętych zasad bezpieczeństwa epidemicznego. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor aresztu śledczego, w uzasadnionych wypadkach, wyraził zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich. W trakcie widzenia obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobami odwiedzającymi. Zarówno osoby odwiedzające, jak i osadzeni w trakcie widzenia zobowiązani są do używania maseczek w celu zakrywania ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia. 

 

Posługi religijne realizowane będą zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi limitów osadzonych w pomieszczeniu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego .

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej