Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nawołuje, by przynajmniej tego jedynego dnia – 15 kwietnia - powstrzymać się od spożywania trunków zawierających alkohol. Jest to dobra okazja, aby zwrócić uwagę na problem alkoholizmu i spektrum zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu.

Alkohol jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych substancji psychoaktywnych na świecie. Milionom ludzi przynosi zarówno poczucie odprężenia i zapomnienia, ale jest przede wszystkim źródłem cierpienia, bólu i lęku. Około 80% konsumentów napojów alkoholowych nie doznaje istotnych szkód, natomiast pozostałe 20% popada w kłopoty i używanie staje się nadużywaniem.

Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych są poddawani oddziaływaniom profilaktycznym zakresu prewencji alkoholowej, mogą uczestniczyć w mityngach AA, a osoby uzależnione mają możliwość podjęcia leczenia odwykowego w oddziale terapeutycznym. W Areszcie Śledczym w Hajnówce osadzeni są obejmowani programami z zakresu profilaktyki alkoholowej m.in.: „Zajęciami informacyjno-edukacyjnych z zakresu uzależnienia od alkoholu” czy programem „HIOB” skierowanym do sprawców przestępstw komunikacyjnych pod wpływem alkoholu. W ubiegłym roku ok 400 osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w tutejszej jednostce zostało objętych oddziaływaniami profilaktycznymi z zakresu uzależnienia od alkoholu.

Spożywanie alkoholu wiąże się z ryzykiem wystąpienia szkód zdrowotnych (somatycznych i psychologicznych), społecznych, prawnych i zawodowych zwłaszcza, w sytuacjach, gdy alkoholu spożywamy często, w dużych ilościach i niewłaściwych okolicznościach. Dlatego tak ważna jest psychoedukacja w tym zakresie. Więcej informacji na temat ryzykownego spożywania i uzależnienia od alkoholu znajdą Państwo w serwisie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Tekst i zdjęcie: st. szer. Luiza Korzun

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej