Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19 Dyrektor Aresztu Śledczego w Hajnówce Zarządzeniem z dnia 28.02.2022r., od dnia 1 marca do dnia 31 marca 2022r.,zarządza co następuje:

W widzeniu mogą uczestniczyć maksymalnie dwie osoby tj. jedna osoba dorosła i jedno niepełnoletnie dziecko. Widzenia udziela się raz w miesiącu bez względu na typ zakładu karnego, trwa 60 minut. Nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg. Widzenia udzielane są w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt (każdy stolik przedzielony jest przegrodą w sposób umożliwiający kontakt wzrokowy), do realizacji widzeń wykorzystuje się również pomieszczenia uniemożliwiające bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą. W trakcie widzenia obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobami odwiedzającymi. Kąciki zabaw dla dzieci pozostają zamknięte, a ich wyposażenie zabezpieczone. W trakcie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie aresztu. W trakcie widzenia osoby odwiedzające oraz osadzeni zobowiązani są do używania maseczek w celu zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia (maseczki mogą być zdjęte wyłącznie na czas spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki). Przed rozpoczęciem widzenia obowiązuje obligatoryjny pomiar temperatury osób odwiedzających i osadzonych. Po zakończeniu widzenia stoliki poddaje się dezynfekcji. Widzenia nie będą udzielane osadzonym przebywającym w celach przejściowych i pozostających w kwarantannie lub izolacji. Zgłoszenie rodzin oraz osób bliskich na widzenie odbywa się drogą telefoniczną.

 

Rzecznik prasowy Aś Hajnówka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej