06.10.2017 r. wychowawcy z Aresztu Śledczego w Grójcu uczestniczyli w prelekcjach w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kolonii Ossa.

Wychowawcy działu penitencjarnego tutejszej jednostki zostali zaproszeni przez kadrę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kolonii Ossa do przeprowadzenia prelekcji dla podopiecznych placówki. Spotkanie miało charakter prewencyjny i profilaktyczny. Młodzież została zapoznana z warunkami i zasadami panującymi w zakładach karnych i aresztach śledczych. Zaprezentowano również film pt.: „Więzienie – stracony czas”, stworzony przy współpracy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie oraz Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Film obrazuje życie kilku młodych ludzi, którzy przez swoją lekkomyślność, a także splot zdarzeń trafiają do więzienia. Projekcja filmu miała ukazać i uświadomić konsekwencje, jakie ponosi człowiek postępując niezgodnie z prawem oraz łamiąc normy społeczne, które rzutują na dalsze jego życie.

W spotkaniu uczestniczył również osadzony z tutejszej jednostki, który opowiedział wychowankom placówki o swoim życiu oraz okolicznościach wejścia na drogę przestępczą. Przedstawił także, straty jakie poniósł z uwagi na długoletni pobyt w więzieniu i przestrzegł młodzież, aby nie schodzili na „złą drogę”.

 

 

Tekst: por. Marta Karas – Matysiak

Zdjęcia: por. Marta Karas - Matysiak, por. Arkadiusz Wencel, MOW w Kolonii Ossa

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej