Areszt Śledczy w Grójcu po raz kolejny reprezentował Służbę Więzienną podczas kampanii społecznej „Raz, dwa, trzy … zginiesz TY!”

Podejmujesz wiele decyzji każdego dnia. Ale czy zawsze zdajesz sobie sprawę, że złe decyzje na drodze mogą być śmiertelne? Wielu tragicznych w skutkach zdarzeń można by uniknąć, dokonując właściwych wyborów. Przypomina o tym kampania społeczna pn. Raz, dwa, trzy … zginiesz TY! Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie wraz z Komendą Stołeczną Policji w Warszawie i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Warszawie od wielu lat prowadzą działalność edukacyjno - informacyjną skierowaną do przyszłych i początkujących kierowców, ale również piratów drogowych, którzy zbieranie punktów karnych traktują jako hobby. W zajęciach organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego biorą również osoby, które utraciły prawo jazdy w wyniku prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem narkotyków. Celem głównym zajęć jest uświadomienie ludziom konsekwencji brawury za kierownicą oraz tragicznych skutków prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu czy narkotyków lub innych substancji zmieniających świadomość.

Najważniejszym punktem kampanii jest świadectwo osób skazanych za jazdę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. „Spowiedź drogowego zabójcy” - osoby skazanej za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków lub skazanej za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, jest przestrogą dla podążających jego śladem, czyli naruszających przepisy ruchu drogowego. Osadzony, odbywający karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Grójcu dzielił się przed uczestnikami szkolenia własnymi doświadczeniami dotyczącymi negatywnych konsekwencji nieodpowiedzialnych zachowań na drodze. Był żywym dowodem na to, że łączenie alkoholu z kierowaniem samochodem może natychmiast prowadzić do pozbawienia wolności. Jego obecność na szkoleniu i bezpośredni przekaz uzmysławia zebranym „cienką granicę bezpieczeństwa”. Mocne, bo osobiste wyznania więźniów dobitnie przemawiają do wyobraźni uczestników zajęć, wywołując refleksję odnośnie realnej możliwości znalezienia się w warunkach izolacji więziennej. Dokonuj właściwych wyborów.

 

Opracowanie: ppor. Marek Pikulski    

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej