Grójecki areszt odwiedziła młodzież z Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Goździkowie.

Podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i Socjoterapeutycznego w Goździkowie przybyli do Aresztu Śledczego w Grójcu w ramach zajęć z profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym. Służba Więzienna od wielu lat realizuje projekt edukacyjno-profilaktyczny „Więzienie – stracony czas”, skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, świetlic środowiskowych oraz placówek wychowawczych. Głównym celem projektu są działania prewencyjne: ograniczenie przestępczości nieletnich poprzez wskazanie młodym ludziom konsekwencji wyborów życiowych, które niekiedy mogą skończyć się złamaniem prawa, popadaniem w uzależnienia i w rezultacie realną groźbą długoletniego więzienia. Zasadniczym tematem było przedstawienie więzienia jako wynik najgorszego z możliwych wyborów życiowych: więzienie jako strata czasu, „przerwa w życiorysie”, więzienie jako miejsce osłabienia więzi i relacji rodzinnych, więzienie jako brak swobody i wolności, więzienie jako stan ciągłej deprywacji (te same, powtarzalne bodźce, brak zróżnicowania, kolorytu, radości życia), izolacja jako wszechobecna tęsknota za wolnością i wszystkim, co z nią związane. Przybyła młodzież w trakcie spotkania poznała takie zjawiska jak przemoc, kradzieże, narkomania, alkohol oraz związane z nimi   zjawiska społeczne, przedstawione jako równia pochyła, po której jednostka stacza się na margines społeczeństwa i trafia do więzienia. Zajęcia z młodzieżą prowadzone przez Kierownika Działu Penitencjarnego – psychologa i wychowawcy – pedagoga, skłaniały do refleksji słuchaczy, czego wyznacznikiem była dyskusja i liczne pytania, w tym te związane z codziennym życiem w izolacji penitencjarnej. Młodzież miała więc okazję poznać specyfikę Aresztu Śledczego w Grójcu, strukturę Służby Więziennej a przede wszystkim cele wykonywania kary pozbawienia wolności oraz sposoby i formy prowadzonych oddziaływań penitencjarnych. Najbardziej emocjonującym aspektem wizyty było spotkanie i możliwość bezpośredniej rozmowy ze skazanym odbywającym karę pozbawienia wolności, który podzielił się swoją historią i dokonanymi wiele lat temu złymi wyborami, które doprowadziły go do wieloletniego więzienia. Codzienny widok krat i umundurowanych funkcjonariuszy nie był jego celem. Podsumowaniem wizyty było stwierdzenie, że w życiu warto kierować się rozwagą, podejmować właściwe decyzje i przewidywać konsekwencje swojego postępowania. Miejmy nadzieję, że ta więzienna lekcja na długo pozostanie w pamięci uczestników, jako przestroga przed nieodpowiedzialnymi decyzjami i ryzykownym zachowaniem.    

Opracowanie: ppor. Marek Pikulski   

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej