25 października 2019 roku w Areszcie Śledczym w Grójcu przeprowadzone zostały ćwiczenia ochronne.

Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie możliwości reagowania w sytuacji powstania zdarzenia mogącego wystąpić w jednostce penitencjarnej oraz umiejętności kierowania jednostką w sytuacji zagrożenia.

Scenariusz ćwiczenia praktycznego rozegrał się we wnętrzu jednego z pawilonów zakwaterowania osadzonych. Zakładał on, że w celi mieszkalnej wybuchł pożar. Funkcjonariusze niezwłocznie przystąpili do akcji ratunkowej. Przeprowadzono ewakuację funkcjonariuszy, pracowników i osadzonych oraz podjęto akcję gaśniczą. Pożar celi mieszkalnej ugaszony został siłami funkcjonariuszy skierowanych w rejon zagrożenia przy użyciu sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu tutejszej jednostki penitencjarnej. Ćwiczenia przebiegły sprawnie przy dużym zaangażowaniu i profesjonalizmie uczestników. Sposób realizacji koordynowany był przez Zastępcę Dyrektora jednostki ppłk. Grzegorza Mazura oraz st. kpt. Grzegorza Michalskiego reprezentującego Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.

 

Tekst: ppor. Bartłomiej Kawiński

Zdjęcia: por. Marta Karas - Matysiak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej