W dniu 04.01.2022 r. Dyrektor Aresztu Śledczego w Grójcu ppłk Adam Piórkowski podpisał porozumienie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Grójec Mariuszem Wertką.

Porozumienie ma na celu:

- prowadzenie i organizowanie programów resocjalizacji sprzyjającej przygotowaniu do readaptacji społecznej;

- przekazywanie informacji z zakresu ochrony przyrody oraz rozwijanie świadomości ekologicznej wśród skazanych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie;

- poprawę warunków bytowych dziko żyjących zwierząt na terenie Nadleśnictwa.

W ramach współpracy realizowane będą zajęcia edukacyjno-informacyjne przez pracowników Nadleśnictwa. Podczas prowadzonych programów resocjalizacyjnych, osadzeni będą wykonywać nowe urządzenia łowieckie: karmniki, posypy dla bażantów i budki dla kuropatw n materiałów Nadleśnictwa.

Efekty takiej współpracy można już zaobserwować w działaniach Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie Aresztu Śledczego w Grójcu w porozumieniu z Nadleśnictwem Dobieszyn, o czym można poczytać w linku poniżej:

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-stawiszynie-przekazuje-nadlesnictwu-dobieszyn-prace-osadzonych

Mazowiecka Służba Więzienna ma już praktykę we współpracy z Lasami Państwowymi. Skazani z jednostek penitencjarnych wykonywali na rzecz nadleśnictw m.in. skrzynki na sadzonki, paśniki dla zwierzyny płowej, podsypy dla bażantów, budki dla kuropatw, skonstruowali 180 hoteli dla owadów i domków dla ptaków, 250 budek lęgowych, 200 karmników. Dotychczasowe doświadczenie współpracy więziennictwa i leśników wskazuje, że podpisane dziś porozumienie będzie skutecznie wcielane w życie z korzyścią dla wszystkich stron.

 

Opracowanie:

ppor. Bartosz Muszyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej