Osadzeni podczas odbywania kary pozbawienia wolności poddawani są zindywidualizowanym oddziaływaniom.

Resocjalizacja ma na celu wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. W tym celu prowadzi się względem skazanych oddziaływania t.j.: praca, nauczanie, zajęcia kulturalno – oświatowe i sportowe, podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym oraz środki terapeutyczne.

W ramach rządowego programu „Praca dla więźniów” jednostka poczyniła wszelkie starania, aby zwiększyć powszechność zatrudnienia wśród skazanych pozyskując nowych kontrahentów, którzy dysponują 92 etatami dla skazanych. Areszt Śledczy w Grójcu podpisał również umowę wstępna na budowę hali produkcyjnej w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie, w której docelowo będzie mogło pracować 40 więźniów.

W celu podniesienia kwalifikacji zawodowych osadzonych oraz zwiększenia szans na rynku pracy osób opuszczających jednostkę penitencjarną w roku 2018 odbyły się trzy edycje kursu przyuczającego do zawodu brukarza. W Oddziale Zewnętrznym zrealizowano również trzy kursy o kierunkach: ogrodnik, spawacz metodą MAG oraz technolog robót wykończeniowych. Kursy zostały zorganizowany w ramach projektu Program Operacyjny Wiedza - Edukacja - Rozwój 2014-2020 (POWER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Program PO WER  stanowi  istotne uzupełnienie Rządowego Programu Pracy Więźniów a jego głównym celem jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Łącznie kurs ukończyło 70 skazanych.

Jednostka przeprowadziła również ponad 30 programów resocjalizacyjnych, którymi objęto 149 osadzonych. Skazani brali udział między innymi w takich programach jak: „Trening Zastępowania Agresji – ART”, mający na celu przeciwdziałanie agresji i przemocy czy „Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej” lub „Drugie Życie” przeciwdziałający prokryminalnym postawom oraz kształtujący umiejętności społeczne i poznawcze. W ubiegłym roku zorganizowano również dwie edycje programu „Bóg. Honor. Ojczyzna.100-lecie Odzyskania Niepodległości” przybliżające skazanym barwną historię Polski. W ramach tego programu zaproszono do współpracy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, które przeprowadziło dla uczestników lekcje muzealne.

W zakładach karnych i aresztach śledczych prowadzi się szereg oddziaływań mających na celu właściwą readaptację społeczną więźniów po odbyciu przez nich kary pozbawienia wolności. Kadra penitencjarna czyli wychowawcy i psycholodzy podejmują wszelkich starań, aby każdy osadzony poprzez wspomniane oddziaływania wzbudził w sobie wolę współdziałania i pracy nad sobą w celu powstrzymania się od powrotu na drogę przestępczą. Jednak tylko od człowieka zależy czy podąży wskazaną drogą.

 

Tekst i zdjęcia: por. Marta Karas - Matysiak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej