8 lutego 2018 r. dyrektor Aresztu Śledczego w Grójcu - mjr Adam Piórkowski podpisał list intencyjny z firmą Plandeki Raszyn Marcin Kowalski.

Strony zobowiązały się rozszerzyć obecną współpracę w zakresie zatrudnienia więźniów tak, aby praca sprzyjała resocjalizacyjnemu oddziaływaniu na skazanych oraz umożliwiała osiągnięcie zamierzonych efektów ekonomicznych i korzyści społecznych.

W najbliższym czasie na terenie Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie planuje się budowę hali produkcyjnej, którą będzie dzierżawiła Firma Plandeki Raszyn. Pozwoli to na zwiększenie zatrudnienia wśród skazanych w ramach rządowego programu „Praca dla więźniów”

 

Tekst: por. Marta Karas - Matysiak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej