Służba Więzienna prowadzi wobec osób skazanych szereg oddziaływań resocjalizacyjnych i programów readaptacji społecznej. Jednym z nich jest Kurs Pierwszej Pomocy organizowany cyklicznie przez funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Grójcu.

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest jedną z głównych przyczyn śmierci w Europie. Edukacja dla życia, czyli organizowane kursy z zakresu pierwszej pomocy, mają na celu przygotować społeczeństwo do podejmowania resuscytacji krążeniowo – oddechowej (RKO) przez świadków zdarzenia wobec osób poszkodowanych. W dużych miastach mediana czasu dojazdu zespołu ratownictwa medycznego od momentu wezwania wynosi 8 minut. W tym czasie przeżywalność poszkodowanych zależy od podjęcia RKO i użycia defibrylatora zewnętrznego (AED) przez świadków zdarzenia. Skoordynowana reakcja łącząca elementy wezwania pomocy medycznej, działań dyspozytora medycznego, świadka zdarzenia wykonującego RKO z odpowiednio szybkim użyciem AED jest kluczem przeżywalności pozaszpitalnego zatrzymania krążenia. Dlatego na kursach organizowanych w Areszcie Śledczym w Grójcu uczymy skazanych przede wszystkim umiejętności praktycznych związanych z udzielaniem pierwszej pomocy. W grudnia 2019 kolejna grupa osadzonych miała możliwość doskonalić swoje umiejętności związane z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego. Uczestnicy kursu trenowali pod okiem ratownika medycznego prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt. Poznali również zasady postępowania w innych stanach nagłych takich jak złamania, urazy, krwotoki, oparzenia, zakrztuszenia, zatrucia, omdlenia, drgawki, mieli również okazję poznać prawne aspekty dotyczące udzielania pierwszej pomocy. Wielogodzinny trening z doświadczonymi medykami pozwolił przygotować kolejną grupę osób gotową do udzielania pierwszej pomocy do czasu przyjazdu służb ratunkowych.

Edukacja skazanych z zakresu udzielania pierwszej pomocy, doskonale wpisuje się w szeroko rozumiane oddziaływania resocjalizacyjne prowadzone przez zakłady karne i areszty śledcze. Osadzeni podczas kursów organizowanych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej zdobywają nie tylko wiedzę i umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy, ale zyskują również świadomość wartości zdrowia i życia ludzkiego oraz właściwych postaw, norm i wartości powszechnie uznawanych w społeczeństwie.  

Tekst i zdjęcia: ppor. Marek Pikulski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej