W Oddziale Zewnętrznym odbyła się odprawa roczna z Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej – płk. Zbigniewem Brzostkiem oraz zastępcą Dyrektora Okręgowego - mjr. Krzysztofem Rybakiem.

W trakcie spotkania kierownicy poszczególnych działów oraz funkcjonariusze zajmujący samodzielne stanowiska omówili funkcjonowanie działów w roku 2018. Dyrektor Aresztu Śledczego w Grójcu ppłk. Adam Piórkowski podsumował działalność funkcjonariuszy w omawianym okresie, a także przedstawił zadania oraz inwestycje zaplanowane w roku 2019.

Dyrektor Okręgowy płk Zbigniew Brzostek podziękował funkcjonariuszom za dotychczasową pracę. Wskazał również na konieczność dalszego angażowania się załogi w realizację rządowego programu „Praca dla więźniów” w celu zwiększenia powszechności zatrudnienia wśród osadzonych.

 

Tekst: por. Marta Karas - Matysiak

Zdjęcia: por. Agata Kuhnke

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej