W ramach Kampanii edukacyjno - historycznej ,,Ocalić od niepamięci" zorganizowano w tutejszej jednostce program readaptacji społecznej dla skazanych pt.: Pamiętamy.

W Areszcie Śledczym w Grójcu zakończyła się druga edycja programu readaptacji społecznej „Pamiętamy…”. Jest to program patriotyczny, obejmujący tematykę związaną z historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem tragizmu Narodu Polskiego w okresie I i II Wojny Światowej, a także roli Żołnierzy Wyklętych.

Osobą prowadzącą zajęcia jest Dyrektor Instytutu Genealogii Pan Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki - autor dziesiątek publikacji związanych z historią regionu. Teksty przygotowywane przez Pana Andrzeja cechują się wybitną otwartością, trafnością, a jednocześnie są bardzo przejrzyste i przystępne. Właśnie te cechy powodują łatwość nawiązywania kontaktu z czytelnikiem oraz słuchaczem. Zdolności te sprzyjają przekazywaniu tak trudnej tematyki jaką jest historia tego tragicznego dla Polski okresu.

Drugą osobą prowadzącą zajęcia w ramach programu jest Pan Jan Czerski – artysta, muzyk. Pan Jan swym udziałem rozwija program o tak ważną kwestię, którą jest piosenka żołnierska i patriotyczna. Jak wiemy w czasach wojny miały one ogromny wpływ na ludność, podnosiły na duchu i dawały nadzieję.

Zajęcia wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród osadzonych. Mogłoby się wydawać, że historia jest nudna, jednak odpowiednio przygotowana tematyka oraz ciekawy sposób prowadzenia zajęć zainteresowały uczestników dziejami Polski. Organizowanie tego typu programów ma na celu przeciwdziałaniu pro-kryminalnym postawom, kształtowaniu umiejętności społecznych i poznawczych, a także postaw patriotycznych.

Tekst: por. Arkadiusz Wencel

Zdjęcia pochodzą z materiałów źródłowych Pana Andrzeja Roli – Stężyckiego.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej