W ramach rządowego programu „Praca dla więźniów”, Areszt Śledczy w Grójcu zwiększa zatrudnienie skazanych.

Jednostka podpisała umowę z nowym kontrahentem Mazowieckimi Zakładami Przetwórstwa Rolno – Spożywczego Pol-Agro S.A. w Grójcu. Od 28 listopada b.r. firma zatrudni trzech osadzonych na stanowisku: pomocnik magazynowy. Więźniowie będą pracowali w systemie bez konwojenta.

Do tej pory jednostka posiadała ośmiu kontrahentów, którzy zatrudniali 27 osadzonych. Dzięki pozyskaniu nowego miejsca pracy dla więźniów ilość etatów wzrośnie do 30. Tylko w tym roku, dzięki rozpropagowaniu wśród lokalnych przedsiębiorców informacji o możliwości zatrudnienia skazanych, areszt nawiązał współpracę z 6 nowymi kontrahentami, którzy zaoferowali pracę dla 15 osadzonych.

 

Tekst: por. Marta Karas – Matysiak

Zdjęcia: por. Dariusz Magdziarz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej